Juridische informatie

Uitgever : TAO België
Naamloze vennootschap naar Belgisch recht met een kapitaal van 1,7 miljoen euro, met de maatschappelijke zetel te Avenue Marcel Thiry 77, bus 4 -1200, Sint-Lambrechts-Woluwe en geregistreerd bij de Brusselse RPM, onder het nummer 0890 847 703
Directeur van de publicatie: Edouard BLANCHON

Contact: serviceclient@t-a-o.be

De site "t-a-o.be" is een online winkel en een informatiesite met het laatste nieuws en de aanbiedingen van Tape à l'œil in België.

Het verzamelen van de nominatieve gegevens van de internetgebruiker is noodzakelijk om zijn bestelling in behandeling te kunnen nemen. Door het opgeven van zijn e-mailadres, ontvangt hij een bevestiging van zijn bestelling, maar ook informatie over aanbiedingen van TAO BELGIË en evenementen via internet.

Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, betreffende de verwerking van persoonsgegevens, heeft de klant te allen tijde recht op toegang tot, rectificatie van en verzet tegen de verwerking van al uw persoonlijke gegevens door te schrijven naar serviceclient@tao.be en zijn identiteit aan te tonen.

Tape à l'oeil behoudt zich het recht voor om gegevens over de internetgebruiker te verzamelen door op de website "Cookies" te gebruiken. De internetgebruiker wordt erop gewezen dat deze geautomatiseerde verwerking van informatie, inclusief het beheer van e-mailadressen, aan de CPVP is gedeclareerd.

Alle elementen (visueel, geluid ...) van de Site, die al dan niet voorwerp zijn van merkdeponering, zijn het exclusieve eigendom van TAOB. Alle merken, foto's, productbladen, beschrijvingen, lay-out, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, geluiden, logo's ... op de Site en de Site kunnen zijn beschermd door auteursrechten, handelsrechten of ontwerprechten.

Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de site of de inhoud ervan vereist de voorafgaande toestemming van TAOB, anders wordt er inbreuk gemaakt op de intellectuele rechten van TAOB.

De gebruiker die een website, blog ter beschikking heeft en die een eenvoudige link naar de startpagina van de site wil plaatsen, is verplicht hiervoor toestemming te vragen aan TAOB. Elke hyperlink naar de site is ten strengste verboden.

Artikel toegevoegd aan winkelwagen

Verder winkelen Zie mijn winkelmandje