BELEID VOOR HET BEHEER VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS EN COOKIES

TAPE À L’ŒIL verbindt zich ertoe de persoonlijke gegevens van klanten te beschermen en het beste beschermingsniveau te garanderen.

Om zijn service te kunnen leveren, verzamelt TAPE À L’ŒIL persoonlijke gegevens van klanten in winkels en van klanten die de TAPE À L’ŒIL-website bezoeken.

TAPE À L'ŒIL verbindt zich als gegevensbeheerder ertoe de bepalingen te respecteren van EU-verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (AVG) en van de wet nr. 218 040 581 over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018.

Het bedrijf dat persoonlijke gegevens verzamelt en gegevensverwerking uitvoert, is :

TAPE À L’ŒIL, Vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 1.200.000.00, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Lille Métropole onder nummer 389.632.639 waarvan de hoofdvestiging zich bevindt in 24 avenue du Grand Cottignies 59290, Wasquehal, France.

TAPE À L’ŒIL verzekert zich ervan dat het een of meer van de volgende wettelijke grondslagen heeft voor het verzamelen van persoonlijke gegevens :

 • de uitvoering van een contract (bijv. : om een bestelling te verwerken en te verzenden of om een TAPE À L’ŒIL -klantaccount te openen en te beheren), of ;
 • de uitvoering van een wettelijke verplichting (bijv. : bewaren van facturen), of ;
 • wanneer dat in het legitiem belang van TAPE À L’ŒIL is, of ;
 • wanneer de klant zijn instemming heeft verleend voor het verzamelen van gegevens.

Het legitieme belang van TAPE À L’ŒIL mag niet in strijd zijn met de rechten en vrijheden van klanten. Voorbeelden van legitieme belangen die in de AVG worden genoemd, zijn onder meer fraudepreventie, direct marketing en het delen van gegevens binnen een groep bedrijven.

TAPE À L’ŒIL verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van haar klanten om de volgende verwerkingen uit te voeren :

Doel van de verwerking door TAPE À L’ŒIL Wettelijke basis
Beheer van het klantaccount, het winkelmandje
en bestellingen ;
Uitvoering van een gesloten contract tussen een klant en TAPE À L’ŒIL (ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN)
Beheer van betaalhandelingen ;
Beheer van leverhandelingen ;
Beheer van de klantrelatie (telefoon/email), opvolging van bestellingen, service na de verkoop, retouren van producten en terugbetalingen ;
Beheer van de klanttevredenheid (Verzamelen van meningen van klanten over producten en prestaties van de klantenservice) ; Legitiem belang van TAPE À L’ŒIL teneinde de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren
Bestrijding van fraude bij betaling van bestellingen en beheer van onbetaalde facturen na bestellingen; Uitvoering van een gesloten contract tussen een klant en TAPE À L’ŒIL (ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN)
Legitiem belang
Handelingen betreffende statistiek, analyse, selection en segmentatie van klanten teneinde de klanten beter te leren kennen ; Legitiem belang van TAPE À L’ŒIL om de klanten beter te leren kennen.
Gerichte commerciële aanbiedingen verzenden via e-mail, sms, push, op sociale netwerken, op andere websites of op elk ander medium ; Instemming van de klant
Legitiem belang van het zenden van commerciële aanbiedingen op papier
Meten van bezoek aan sites (mobiel en desktop) en mobiel apps ; Instemming van de klant
Beschikbaar stellen van middelen tot delen op de sociale netwerken ;
Uitvoeren van wedstrijden en publiciteit ; Legitiem belang
Delen van informatie met commerciële partners ; Uitvoering van een gesloten contract tussen een klant en TAPE À L’ŒIL
Instemming van de klant (voor elektronische mailingactiviteiten)
SPECIFIEK UITGEVOERDE GEGEVENSVERWERKING ALS ONDERDEEL VAN DE TAO NEW LIFE SERVICE (VERKOOP VAN TWEEDEHANDS PRODUCTEN)
Ter beschikking stellen van de service TAO NEW LIFE, waarmee klanten TAO-merkartikelen kunnen kopen van en verkopen aan andere klanten Uitvoering van een gesloten contract tussen een klant en TAPE À L’ŒIL (ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN TAO NEW LIFE)
Ter beschikking stellen van een financieel dienstverlener voor het faciliteren van betalingen tussen de gebruikers van de service TAO NEW LIFE ; Uitvoering van een gesloten contract tussen een klant en TAPE À L’ŒIL (ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN TAO NEW LIFE)
Legitiem belang
Ter beschikking stellen van een berichtenservice tussen de gebruikers van de service TAO NEW LIFE Uitvoering van een gesloten contract tussen een klant en TAPE À L’ŒIL (ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN TAO NEW LIFE)

3.1. Welke rechten kunnen worden uitgeoefend ?

Overeenkomstig de artikelen 15 tot 22 van de verordening 2016/679 van 27 april 2016 heeft elke natuurlijke persoon wiens gegevens zijn verzameld het recht om de volgende rechten uit te oefenen :

 • Recht op toegang,
 • Recht op rectificatie,
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar gegevens en tegen het wissen van zijn/haar gegevens,
 • Recht op bezwaar tegen verspreiding,
 • Recht op beperking van de behandeling,
 • Recht op portabiliteit van zijn/haar gegevens

Wanneer TAPE À L’ŒIL een inbreuk in verband met persoonsgegevens detecteert die een hoog risico kan vormen voor de rechten en vrijheden van de klant, zal hij/zij zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht van deze overtreding.

Ten slotte heeft de klant de mogelijkheid om zijn toestemming op elk moment in te trekken.

3.2. Hoe kunnen ze worden uitgeoefend ?

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend bij het bedrijf TAPE À L’ŒIL dat de persoonsgegevens als volgt heeft verzameld :
• Elektronisch, op het adres : [email protected]

Het verzoek moet de naam, de voornaam, het post- en e-mailadres en indien mogelijk de klantreferentie bevatten.

Nadat uw identiteit is geverifieerd, stuurt TAPE À L’ L’ŒIL binnen 1 maand na het uitoefenen van het recht een reactie. In bepaalde gevallen kan deze termijn met 2 maanden worden verlengd in verband met de complexiteit van het verzoek of het aantal verzoeken.

Deze rechten kunnen, in bepaalde gevallen waarin de regelgeving voorziet, onderhevig zijn aan uitzonderingen.

In het geval van een non-respons of een onbevredigende respons, heeft de betrokkene de mogelijkheid om contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming ( www.autoriteprotectiondonnees.be).

4.1. Ontvangers en onderaannemers van TAPE À L’ŒIL

Uw gegevens worden verzonden naar TAPE À L'ŒIL-partners die de gegevens zelf kunnen verwerken (dit zijn ontvangers) of alleen namens en volgens de instructies van TAPE À L'ŒIL (dit zijn onderaannemers).

De ontvangers van de gegevens zijn :

 • betaalinstellingen (banken)
 • - Zakelijke partners voor commerciële prospectiedoeleinden. Voor de lijst met commerciële partners, klikt u hier.
 • - Een betaaloplossing voor de service TAO New Life :
  - Het bedrijf Mango Pay verwerkt de gegevens als partner-verantwoordelijke voor de ontvangst en uitvoering van betalingstransacties; het beheer van klantrelaties en klachten; de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Hun beleid voor gegevensbescherming is hier toegankelijk.

TAPE À L’ŒIL maakt ook gebruik van onderaannemers voor de volgende bewerkingen :

 • beveiligde betaling op de site en de service TAO NEW LIFE
 • fraudebestrijding
 • verzenden van bestellingen en pakketten
 • Het uitvoeren van werkzaamheden betreffende onderhoud en technische ontwikkeling voor de website, de interne toepassing, het centrale informatiesysteem en de winkels van TAPE À L’ŒIL.
 • Verzamelen van meningen van klanten
 • Verzenden van e-mails voor commerciële prospectie
 • Beheer van het telefooncentrum
 • Terbeschikkingstelling van een SAAS-platform binnen de mobiele app waarmee TAO-klanten tweedehandse kleding kunnen verkopen ; TAO NEW LIFE

Voor bepaalde operaties kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan bedrijven in landen buiten de Europese Unie. Voorafgaand aan de doorgifte buiten de Europese Unie en in overeenstemming met de geldende regelgeving zorgt TAPE À L’ŒIL ervoor dat deze gegevensoverdrachten veilig zijn.

Overdrachten buiten de Europese Unie kunnen met name plaatsvinden in het kader van de volgende activiteiten :

Activiteit Land van bestemming van de gegevens Inkadering van de overdracht van de gegevens
Gebruik van gegevens op sociale netwerken Verenigde Staten Standaard contractbepalingen
Cloud Office-oplossing Verenigde Staten / Japan / Canada / Australië Binding Corporate Rules
Oplossing voor beheer van klantrelaties en prospectie Verenigde Staten Standaard contractbepalingen
Beveiligde betaaloplossing voor TAO NEW LIFE Brasilië / Mexico / Verenigde Staten / Australië / Singapoure / China Standaard contractbepalingen

TAPE À L’ŒIL heeft precieze regels opgesteld met betrekking tot de bewaartermijn van de persoonsgegevens van klanten. In principe worden gegevens bewaard gedurende de tijd die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld, , tenzij anders vereist door de wet.

De gehanteerde bewaartermijnen zijn als volgt :

 • Gegevens van prospects (personen die nog nooit bij het bedrijf iets heeft gekocht) worden bewaard tot 3 jaar na het laatste contact met de prospect ;
 • Klantgegevens worden 3 jaar bewaard vanaf de laatste aankoop ;
 • Cookies voor bezoekmetingen, gerichte advertenties en het delen op sociale netwerken worden gedurende 13 maanden op de terminal van de klant geplaatst ;
 • Aankoopfacturen worden bewaard gedurende 10 jaar.

TAPE À L’ŒIL verzamelt geen gegevens over minderjarigen jonger dan 16 jaar, alleen met toestemming van de houder van het ouderlijk gezag die de gegevens zelf meedeelt.

TAPE À L’ŒIL gebruikt uw contactgegevens om u gerichte advertenties te sturen, in het bijzonder per e-mail, post, sms, push of op sociale netwerken.

TAPE À L’ŒIL voldoet aan de regels van Richtlijn 2002/58/EG van 12 juli 2002 die voorziet in de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de klant voor het verzenden van commerciële prospects via elektronische middelen (e-mail of sms).

Daarom wordt u bij het aanmaken van uw account op de site uitdrukkelijk om uw toestemming gevraagd om per e-mail aanbiedingen van TAPE À L’ŒIL te ontvangen.

TAPE À L’ŒIL zal u geen gepersonaliseerde verzoeken per e-mail of sms sturen als u daar geen toestemming voor heeft gegeven.

Er is echter een uitzondering : de klant kan, zonder zijn voorafgaande toestemming te hebben gegeven, worden benaderd als hij al klant is van het bedrijf TAPE À L'ŒIL en het doel van de prospectie is om analoge producten of diensten aan te bieden.

In alle gevallen heeft de klant de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de ontvangst van deze verzoeken door de volgende acties uit te voeren :

 • - Bij e-mail, door op de afmeldlink in elke e-mail te klikken ;
 • - Bij sms, door een stop-SMS te sturen naar het nummer dat er in vermeld wordt ;
 • - Door contact op te nemen met de klantenservice.

TAPE À L’ŒIL heeft de mogelijkheid om telefonisch contact met u op te nemen om u aanbiedingen voor producten of diensten aan te bieden.Als u niet wilt worden benaderd, heeft u de mogelijkheid om uzelf in te schrijven op de lijst van bezwaar telefonische benadering die beschikbaar is op de site www.dncm.be .

9.1. WAT IS EEN COOKIE ?

Cookies zijn kleine, vaak gecodeerde tekstbestanden die worden opgeslagen in de browser van uw computer of op uw mobiele apparaat wanneer u bepaalde websites bezoekt. Het kan ook JavaScript-code zijn die is ingesloten in een webpagina of SDK die is geïntegreerd in de mobiele app.

Ze zijn bedoeld om anonieme informatie te verzamelen over de wijze hoe gebruikers op onze website navigeren.

Cookies worden ook gebruikt om het aantal bezoekers en/of de frequentie van bezoekers van onze site te kennen en in het bijzonder om ervoor te zorgen dat deze snel werkt.

De verkregen gegevens zijn echter beperkt. Ze hebben alleen betrekking op het aantal bezochte pagina's, de stad waar het IP-adres waarmee verbinding wordt gemaakt met de website zich bevindt, de frequentie en herhaling van bezoeken, de duur van het bezoek, de browser, de operator of het type terminal dat waarmee het bezoek wordt afgelegd. Gegevens zoals de voor- en achternaam van de gebruiker of het postadres van de inlogger worden in geen geval verkregen.

Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en kunnen niet worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. U moet weten dat het waarschijnlijk is dat alleen de uitgever van een cookie de informatie erin leest of wijzigt.

9.2. WAARVOOR DIENEN COOKIES ?

Afhankelijk van uw keuzes (die u op elk moment kunt wijzigen), stellen de cookies die we verstrekken ons voornamelijk in staat om uw inloggegevens op te slaan, u gerichte advertenties aan te bieden die zijn afgestemd op uw interessegebieden en om bezoekstatistieken samen te stellen.

9.3. BEWAARDUUR VAN COOKIES

Cookies worden gedurende een periode van 13 maanden na hun eerste storting in de eindapparatuur van de gebruiker bewaard.

9.4. DE GEBRUIKTE COOKIES

9.4.1. STRIKT NOODZAKELIJKE COOKIES

Dit zijn de cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van onze website. Hiermee kunt u de belangrijkste functies van onze site gebruiken, zoals browsen op onze site, een winkelwagentje aanmaken, uw profielgegevens opslaan. Het accepteren van deze cookies is een noodzakelijke voorwaarde voor het gebruik van onze website. Als u ze weigert, kunnen we geen normale navigatie op onze site garanderen.

9.4.2. FUNCTIONELE COOKIES

- GERICHTE RECLAME MET GOOGLE
We gebruiken Google-remarketinglijsten om advertenties te tonen aan mensen die de website www.t-a-o.be eerder hebben bezocht.

Als u geen gebruik wilt maken van deze service, kunt u zich afmelden voor deze advertentieservice van Google door de instructies te volgen die worden beschreven op de pagina Over Google-advertenties. Hier wordt onder meer uitgelegd hoe u op interesses gebaseerde advertenties die door Google en zijn deelnemende bedrijven worden verspreid, kunt deactiveren.

Als u de DoubleClick-cookie waarmee Google zijn advertenties beheert permanent wilt deactiveren, kunt u er ook voor kiezen om de DoubleClick-deactiveringsextensie te installeren

- GERICHTE RECLAME MET NEXTPERFORMANCE
We gebruiken de Nexperformance-oplossing om advertenties te tonen aan internetgebruikers die onze website www.t-a-o.be al hebben bezocht.

Voor meer informatie of om Nextperformance te weigeren, klikt u hier

- GERICHTE RECLAME MET FACEBOOK
We gebruiken Facebook om advertenties te verspreiden onder internetgebruikers die onze website www.t-a-o.be al hebben bezocht.

Voor meer informatie of om het gebruik van cookies van Facebook te weigeren, klikt u hier

- GERICHTE RECLAME PER E-MAIL
Nadat u onze website www.t-a-o.be heeft bezocht, ontvangt u een e-mail, ook al heeft u uw e-mailadres niet aan Tape à Oeil gegeven. Hoe is dat mogelijk ?

Tape à l'Oeil gebruikt SaleCycle E-mail: Het doel van SaleCycle E-mail is om internetgebruikers te vinden die onze website www.t-a-o.be al hebben bezocht en hen gepersonaliseerde e-mails te sturen.

Salecycle gebruikt cookies om gebruikers te onderscheiden en vervolgens de advertenties die ze ontvangen te personaliseren op basis van hun browsegeschiedenis. Voor meer informatie of om Salecycle te weigeren, klikt u hier.

Tape à l'Oeil stuurt deze e-mail dus niet rechtstreeks naar u en heeft voor deze verwerking geen kennis van uw e-mailadres, deze blijft bij de partner.

- ANALYTISCHE COOKIES
We gebruiken analytische cookies, die gegevens verzamelen over uw gebruik van onze site. De geaggregeerde en anonieme gegevens van deze cookies worden alleen gebruikt om de werking van onze website te verbeteren.

- PUBLICITAIRE COOKIES
We gebruiken cookies waarmee we relevante advertentie-aanbiedingen en advertenties kunnen aanbieden die zijn afgestemd op uw interessegebieden, gekoppeld aan uw browsegeschiedenis.

Het weigeren van deze cookies zal het aanbieden van advertenties op onze website niet opschorten en zal er alleen toe leiden dat er advertenties verschijnen die niet relevant zijn voor uw interessegebieden of die niet gerelateerd zijn aan uw browsegeschiedenis.

9.4.3. COOKIES VAN DERDEN

Dit zijn cookies die door externe bedrijven op uw terminal worden opgeslagen.

De uitgifte en het gebruik van cookies door derden zijn onderworpen aan het privacybeleid van die derde partij.

Het is ook waarschijnlijk dat we op onze site knoppen voor delen plaatsen, zoals "Delen", "Vind ik leuk", van sociale netwerken zoals Facebook en Twitter.

Het sociale netwerk zal u waarschijnlijk identificeren met behulp van deze knop, zelfs als u deze knop niet hebt gebruikt tijdens uw bezoek aan onze site. Met dit type applicatieknop kan het betreffende sociale netwerk feitelijk volgen hoe u op onze site browset, op uw terminal tijdens het browsen op onze site na een eerder geopende sessie op het sociale netwerk.

We hebben geen controle over het proces dat wordt gebruikt door sociale netwerken om informatie te verzamelen over hoe u browset op onze site en de koppeling met de persoonlijke gegevens die ze hebben. We nodigen u uit om het privacybeschermingsbeleid van deze sociale netwerken te raadplegen om u bewust te worden van de gebruiksdoeleinden, in het bijzonder reclame, van de browse-informatie die ze kunnen verzamelen met behulp van deze applicatieknoppen.

Deze toegangsrechten zijn normaal gesproken configureerbaar in uw instellingen voor het gebruik van elk van deze netwerken

9.5. UW KEUZE

9.5.1. Instemmen met cookies :

Het registreren van een cookie in een terminal is in wezen onderworpen aan de wil van de gebruiker ervan. Middels de keuzes die uw browsersoftware u biedt, kunt u uw cookievoorkeuren op elk moment kosteloos kenbaar maken en wijzigen.

Als u in uw browser het opnemen van cookies in uw terminal hebt geaccepteerd, kunnen de cookies die zijn geïntegreerd in de pagina's en inhoud die u hebt geraadpleegd, tijdelijk worden opgeslagen in een speciaal gedeelte van uw terminal.

Ze zijn alleen leesbaar door hun uitgever.

9.5.2. Weigeren van cookies :

U kunt de registratie van alle of sommige cookies die we uitgeven, verwijderen of weigeren door uw browserinstellingen te wijzigen.

Als u echter in uw terminal de registratie van de cookies die we uitgeven weigert, of als u de cookies verwijdert die we daar hebben geregistreerd, zult u niet langer kunnen profiteren van een aantal functies die niettemin nodig zijn om in bepaalde ruimtes van onze website te navigeren.

Dit zal het geval zijn als u probeert toegang te krijgen tot inhoud of diensten van ons waarvoor u zich moet identificeren.

Dit zal ook het geval zijn wanneer we om doeleinden van technische compatibiliteit het type browser dat door uw terminal wordt gebruikt, de taal- en weergave-instellingen of het land van waaruit uw computer lijkt te zijn verbonden met internet, niet kunnen herkennen.

Indien nodig wijzen wij elke verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die verband houden met de verminderde werking van onze diensten die voortvloeien uit de onmogelijkheid voor ons om de cookies die nodig zijn voor de goede werking te registreren of te raadplegen omdat u die hebt geweigerd of verwijderd.

Voor de het beheer van cookies en uw keuzes is de configuratie van elke browser anders. Dit wordt beschreven in het helpmenu van uw browser, zodat u weet hoe u uw voorkeuren op het gebied van cookies kunt wijzigen.

Voor Chrome™: open het configuratiemenu en selecteer Instellingen; klik op Geavanceerde instellingen en vervolgens op Instellingen voor inhoud en kies vervolgens de gewenste opties.

Voor Internet Explorer™: open het menu Extra en selecteer vervolgens Internetopties; klik op het tabblad Vertrouwelijkheid en kies het gewenste niveau.

Voor Firefox™: open het menu Extra en selecteer vervolgens Opties; klik op het tabblad Privacy en kies de gewenste opties.

Voor Safari™: kies Safari> Voorkeuren en klik op Beveiliging; klik op Toon cookies en kies de gewenste opties.

Voor Opera™: open het menu Extra en selecteer vervolgens Voorkeuren; klik op het tabblad Geavanceerd en klik vervolgens in het gedeelte Cookies op Cookies beheren; kies de gewenste opties.

Artikel toegevoegd aan winkelwagen

Verder winkelen Zie mijn winkelmandje